StudieCoach
Studiepitch
StageKlik

Onderwijsapplicaties

Het onderwijs heeft grote uitdagingen, waarvoor BizzXL de afgelopen jaren succesvol oplossingen heeft ontwikkeld die niet alleen de vraag van vamdaag oplossen maar meegroeit naar de wensen voor morgen. Om dit te realsieren werkt BizzXL graag samen met partners en het werkveld om met name de operationele uitdagingen op een juiste wijze te voorzien van beheersbare pragmatische oplossingen die ook inhoudelijk onderbouwd zijn en op een juiste wijze kunnen worden geimplemeneerd.


ELO - StudieCoach

studiec smStudieCoach is een ELO Elctronische leeromgeving, onderwijsplatform, met ondersteuning voor de student administratie, de studenten, de studieloopbaan begeleiders en ander onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. Direct contact tussen docent en student over les onderwerpen. StudieCoach werkt op mobiel, tablet, PC en Mac. Waar men ook is, er kan eenvoudig een aanpassing aan een les onderdeel wordengemaakt en hier overleg met de docent of SLB'er over hebben. Is een les onderdeel klaar of dreigt de student het neit t e halen dan kan de docent of SLB'er direct ondersteuneing bieden. Het systeem heeft een chat en alert /monitoring functie die tot op het kleinste les onderdeel werkt. Synchroniseer gemakkelijk deadlines en startdata. Lesmodules, leerdoelen kunnen direct worden vertaald naar het geintegreerde portfiolio. Voor meer informatie.


Aanmeld-assessments en workflow - StudiePitch

studiep smStudiePitch is ontwikkeld om aankomende studenten een wetenschappelijk verantwoord instrument te bieden. De uitkomst van de StudiePitch methode vormt een goede basis voor het studiekeuze gesprek dat de student met de SLB'er van de betreffende opleiding heeft. Doorontwikkeling heeft in de afgelopen jaren geleid tot een methode die stuurinformatie genereert en kan worden gebruikt voor beleidsdoeleinden. Lees meer op StudiePitch.nl.

 


Werkervaring - StageKlik

stage sm

Verhoog de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit van uw stages. Met deze speciaal voor stages ontwikkelde methode en applicatie houdt de leerling online de stage-ervaring bij. Het communicatieplatform zorgt ervoor dat iedereen in elke fase van de stage met elkaar in contact staat en weet wat de voortgang is.

StageKlik bestaat uit StudieCoach met een uirbreiding voor online sollicatieren en bedrijfsbegeleiding. Lees meer op StageKlik.org

 

bizzxl logo 2016
KNGF
Saxion
Mentorschap
HAN
FourstaR
Hanze

bizzxl logo 2016


KNGF
Saxion
Mentorschap
HAN
FourstaR
Hanze